Výpredaj diamantových brúsnych kotúčov!

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

BASIC 3.5

Mostová fréza motorizovaná, monoštruktúra


Mostová fréza s 3 osami s elektronickým polohovadlom

  • Štandardné vybavenie
  • Ďalšie možnosti - príplatková výbava
  • Technické údaje

    Štandardné vybavenie:

  • Os X dráha 3050 mm, zobrazovaná, posuv na 4 prizmatických, hranolových vodiacich lištách a pohyb na ozubených hrebeňoch, poháňané motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania.
  • Os Y dráha 1900 mm, zobrazovaná, posuv na lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, chránené pred vzdušníkmi, pohyb na ozubených hrebeňoch, poháňané motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania.
  • Os Z dráha 230 mm. pohyb motorizovaný, ovládané ručným selektorom (prepínačom).
  • Os C otáčanie hlavy 0° - 90° manuálne
  • Os A naklonenie hlavy od 0° do 45° ručná s malým volantíkom.
  • Motor disku 5,5 Kw (7,5 Hp) 1 400 Rpm. s  karterom (krytom) na disk priemer 400 mm.
  • Ampérmeter na zobrazovanie spotreby motora.
  • Zariadenie s vodou na ochladenie disku.
  • Ručné zariadenie na premazanie koncentrované v 4 bodoch.
  • Predný bezpečnostný kábel.
  • Napájanie 400V trojfázové + Neutro/50Hz – nainštalovaná potencia (kapacita) Kva 15.
  • Kľúče od stroja, návod na používanie a certifikát o zhode „CE“

    Príplatková výbava:

  • OPZ5330A otáčací stôl manuálny s mechanickou brzdou e odblokovaním pneumatickým, tri fixné nárazy (drážky) 0° - 45° - 90° s možnosťou zablokovania na akýkoľvek uhol. (vylúčená OPZ5336). VáHA 270 kg.
  • OPZ5336 stôl zložený z valcov na pneumatické zdvíhanie pozostávajúci zo 40 dvojitých kolies, viac smerné a plocha z dreva s hrúbkou 36 mm. (vylúčená OPZ5330A).
  • OPZ5337 sklápací stôl na hydraulický pohon.
  • OPZ5341 plocha z dreva viac vrstvového morského s hrúbkou 36 mm.
  • OPZ5346 otáčanie hlavy 0° - 90° elektrické, poháňané redukčnou elektro prevodovkou na rovnosmerný prúd s mechanickou brzdou na zablokovanie polohy a pneumatickým odblokovaním.
  • OPZ5344 programovanie pásov rezania na X alebo Y s alebo bez rezania so zvýšením do hĺbky.
  • OPZ5348 kopírovač rohov 2D nakreslených na papieri a umiestnené na ramene stroja. Systém laser umožňuje čítanie rohov (rámov) (maximálne 200 bodov), uloženie do pamäte vo vnútri počítača a následné opracovanie.
  • OPZ5353 Zariadenie s vodou na automatické otváranie / zatváranie.
  • OPZ5311 mobilné tlačidlové ovládanie na posúvanie po osiach X/Y/Z. pripojenie drôtom.
  • OPZ5340 motor disku 7,5 Kw (10 Hp) Rpm 1 400 - Volt 400/ trojfázové-50Hz.
  • OPZ5308 motor disku s dvomi rýchlosťami 1 400/2 800 Rpm. Volt 400/ trojfázové-50Hz.
  • OPZ5349 laser diódový červený 10 mW namontovaný na karteri (kryte) disku.
  • 46580023 karter (kryt) disku priemer 500 mm.

    Technické údaje:

  • Typológia – mostová fréza s 3 osami s elektronickým polohovadlom.
  • Štruktúra – stroj je zostrojený z elektro-zváranej konštrukcie upravenej pozinkovaním za tepla a s keramickými nátermi. Pracovná plocha je zostrojená z konštrukcie s traverzami (kladami) veľkej hrúbky s rozmermi 3300 x 1900 mm vrátane ks 3 nadstavcov.
  • Dopad na životné prostredie – opracovanie s vodou zabezpečuje výhodu celkového odbúrania prachu z opracovania ktorý bude odvádzaný do vaní – dekantačných nádrží dielne. Okrem toho logika stroja predvída a zabezpečuje funkčnosť energetického šetrenia tak, že vyberá a deaktivuje zariadenia ktoré pri opracovávaní nie sú potrebné.
  • Váha a rozmery
    Pri výkone práce: (LxPxH) 5150 x 2580 x 2350 mm - kg 2 400
    Počas prepravy: (LxPxH) 5150 x 2300 x 2300 mm - kg 2 400
  • Os X 3500 mm
    Určuje pohyb hlavy / skupiny rezania. Pohyb po 4 prizmatických, hranolových vodiacich lištách, s 8 ks otáčavými valcami. Pohyb na ozubených hrebeňoch, uvádzané do chodu motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania. Maximálna rýchlosť posunu 8 m/s.
  • Os Y 1900 mm
    Určuje pohyb mostu. Pohyb po lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, kalené a brúsené, vybavené kĺzavými časťami so štyrmi bodmi kontaktu na to, aby bola zaručená väčšia presnosť a mohutnosť, robustnosť, ochránené pred vzdušníkmi. Pohyb na ozubených hrebeňoch, uvádzané do chodu motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania. Maximálna rýchlosť posunu 8 m/1´.
  • Os Z 230 mm
    Vertikálny pohyb hlavy / skupiny rezania. Zliatina hliníka s bronzovým puzdrom na posuv na uľahčenie pohybu 2 pochrómovaných a kalených tyčí. Uvádzané do pohybu redukčnou elektro prevodovkou a prizmatickým šróbom . Maximálna rýchlosť posunu 0,3 m/1´.
  • Os C 0° - 90°
    Otáčavý pohyb hlavy. Nastavenie polohy manuálne na prstenci veľkých rozmerov a hrúbky tak aby bola zaručená robustnosť, mohutnosť a nepoddajnosť (ostrosť) rezu, mechanické zablokovania polôh, nastaviteľné na pozície 0° a 90°. Manuálne zablokovanie s rukoviatkami jaccard.
  • Os A 0° - 45°
    Naklonenie hlavy uvádzané do pohybu ručne malým volantom a reduktorom. Zastavenia (upevnenia) , nastaviteľné na pozície 0° a 45°.
  • Motor disku
    Motor 5,5 Kw (7,5 Hp) s hriadeľom s priemerom 50 mm. a  karterom (krytom) na ochranu disku priemer 400 mm. Ampérmeter na zobrazovanie spotreby motora.
  • Elektrická skrinka
    Elektrická skrinka a vonkajší riadiaci pult, stupeň tesnosti (obsahu, kapacity) IP54. Umiestnenie na pravej prednej strane stroja.
  • Polohovateľ
    Riadenie 3 osí X/Y/Z,
    logika stroja integrovaná,
    operačný panel s LCD 2x20 monochromatickým.
    Fungovanie manuálne (s tým, že sa používajú externé prepínače), poloautomatický (nastavenie polohy po jednej osi).
  • Mazanie
    Ručné zariadenie na premazanie koncentrované v 3 bodoch (X-Y-Z).
  • Chladenie nástroja
    Zariadenie ochladzovania vodou (aj recyklovanou) s ručným otváraním kohútika.
  • Ochrana prevádzky
    Bezpečnostný kábel a poistka pre prípad núdze s koncovým spínačom (na trhnutie).
  • Pneumatické zariadenie
    6 bar s manometrom čítania.

 

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov